Kannanotto bussiliikenteen linjamuutoksiin

12.4.2024

Pohjois-Tampereen viikonlopun bussiliikennöintiä on suunniteltu vähennettävän tai lopetettavan kokonaan ensi talvikaudella, jolloin liikennöintiä ei olisi enää Maisansaloon, Mäntylään, Teiskon kirkkotielle, Viitapohjaan, Aitoniemeen ja Eerolasnuoralle. Muutosten taustalla esitetään alueen asukkailta saatua palautetta verkkokyselyn ja yhden keskustelutilaisuuden pohjalta.

Maaliskuussa toteutetussa kyselyssä vastaajan oli valittava kahdesta vaihtoehdosta edetäkseen antamaan avoimeen osioon mielipiteitään. Alueen asukkaat kokevat, että valmiiden vaihtoehtojen vuoksi he eivät tulleet kyselyssä aidosti kuulluiksi. Terälahden asukastilaisuuden anti ja siellä kuullut käyttäjäkokemukset ja palautteet kertoivat realistisesti Pohjoisen-Tampereen linjaston epäkohdista ja toivat esille myös hyviä kehittämistarpeita. Näemme, että niitä ei ole riittävästi otettu huomioon jatkosuunnittelussa. Uudessa esillä olevassa vaihtoehdossa esitetään bussiyhteyttä keskustaan ilman vaihtoa. Pidämme tätä ehdotusta hyvänä. On kuitenkin mahdotonta ymmärtää, että jonkin alueen linjaparannukset oikeuttaisivat lopettamaan toisen alueen liikennöinnin kokonaan viikonloppuisin. Missään muualla Tampereen alueella ei toimita tällä tavalla. Joukkoliikenteen tarjoaminen on keskeinen palvelu, joka tulisi taata kaikille kunnan asukkaille tasapuolisena mahdollisuutena.

Suunnitteilla oleva liikennöinnin kokonaan lopettaminen talviviikonloppuisin on haitallista alueen asukkaille, mutta myös Pohjois-Teiskoon muualta liikkuville sekä alueen yrityksille niin asiakas- kuin työntekijätasolla.

Päätös vähentää liikennöintiä viikonloppuisin ja talvisin heikentää alueen elinvoimaisuutta ja eristää osan asukkaista yhteiskunnan muista osista. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen toimintaan, oli kyseessä sitten arkipäivä tai viikonloppu. Onko linjaston suunnittelussa huomioitu kaupungin laajeneminen Nurmi-Sorilan suuntaan, Kämmenniemen koulun tulevasta peruskorjauksesta aiheutuvat bussiliikennemuutokset sekä Linnainmaan terveysasemalle sujuva pääsy ilman useita vaihtoja.

Haluamme nostaa keskusteluun erityisesti ne henkilöt, joiden liikkuminen on paljolti julkisen liikenteen varassa. Päätös vähentää liikennöintiä vaikuttaa erityisesti ikäihmisiin, mutta myös lapsiin ja nuoriin Teiskon alueella, joiden liikkuminen on julkisten liikenteen ja läheisten kuljettamisen varassa. On tärkeää, että mahdollistamme heille kasvokkaisen sosiaalisen kohtaamisen mahdollisuuden myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi kaverit asuvat pidempien matkojen päässä kuin keskusta-alueella, joten liikkuminen pyörällä tai jalan ei aina ole mahdollista.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet lasten liikkumisen vähentyneen tasaisesti Suomessa. Maaseudulla asuvien lasten liikkuminen on vielä kaupungissakin asuvia vähäisempää. Tämän taustalla ovat mahdollisesti pitkät välimatkat harrastuspaikoille sekä harrastusmahdollisuuksien ja liikuntapaikkojen vähäisyys. Lasten harrastaminen tapahtuu usein sitä varten rakennetuissa tiloissa, mikä osaltaan voi selittää yhteyttä maaseudulla asuvien lasten vähäiseen liikkumiseen. Tampereen kaupungin tulee osaltaan varmistaa, että liikuntapaikat ovat julkisen liikenteen avulla saavutettavissa myös viikonloppuisin.

Maisansaloon on tulossa kansainvälisen tason frisbeegolf rata, jonka on tarkoitus valmistua syksyllä 2024. Ruotulan frisbeegolf radalla käy jopa 300 harrastajaa päivässä. Frisbeegolf on erittäin suosittu harrastus, joka saa myös lapset ja nuoret liikkumaan. Kaikki toimet, jotka lisäävät lasten liikkumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia tulee huomioida erityisellä tarkkuudella päätöksenteossa. Maisansaloon kehitetään myös luontomatkailua, joka varmasti tulevina vuosina tulee lisäämään matkustajamääriä. Päätöksenteossa tulee huomioida alueen selkeä matkustajamäärän kasvu. Frisbeegolfia harrastetaan pitkälle syksyyn ja aikaisin keväästä – eli muulloinkin kuin linja-autojen kesävuorojen aikana (kesä-heinäkuu). Maisansalon vieressä sijaitsee myös iso taloyhtiö, jossa on bussilla työssäkäyviä, opiskelijoita sekä eläkeläisiä, jotka käyttävät bussia kaupassa käydäkseen.

Tällä hetkellä bussien viikonlopun aikataulut eivät palvele asukkaita parhaimmalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Viitapohjasta kulkee viikonloppuisin busseja keskustaan, mutta osassa vaihtovälin odotusaika on reittioppaan mukaan 46 minuuttia. Ei siis ihme, jos matkustajamäärä on ollut vähäistä. Kyläläiset kertovat halukkuutensa käyttää vuoroja, mutta linjojen kulku tulee olla sujuvaa ilman kohtuutonta vaihtoväliä.

Toinen vastaava esimerkki on vuorojen 93 ja 94 päätepysäkki Mäntylä, joka sijaitsee aivan Ruoveden rajan tuntumassa. Päätepysäkiltä busseihin nousee säännöllisesti myös Ruovedeltä puolelta siihen tulleita matkustajia. Valitettavasti huonosti toimineiden ja epäluotettavien vaihtojen vuoksi ihmisten luottamus bussilla kulkemiseen ja niiden turvallisuuteen on heikentynyt huomattavasti. Mainittakoon vielä, että Mäntylän päätepysäkille on marraskuulta 2023 lähtien tehty mittavaa peruskorjausta, joka helpottaa bussien turvallisempaa kääntymistä takaisin Tampereen suuntaan. Työ on jo loppuvaiheessa – keväällä asfaltoinnin valmistuttua. Tuntuu perin kummalliselta kehittämistyöltä jos arki – ja viikonloppuvuoroja nyt radikaalisti alasajetaan.

Tarvekartoitukseen, suunnitteluun ja myös päätösten perusteisiin tarvitaan läpinäkyvyyttä, jotta ne voisivat olla onnistuneita. Asukkaiden aito kuuleminen ja osallisuus muuttuvien liikkumisjärjestelyjen yhteydessä on todella tärkeää.

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tampereen kaupunki on kestävän liikennejärjestelmän osalta linjannut, että kehittämisessä etusijalla ovat kestävät kulkutavat kuten joukkoliikenne, kävely ja pyöräliikenne. Kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuuden nostaminen on vaativa tavoite, joka edellyttää pitkäjänteisiä ja määrätietoisia toimia ja myös liikennejärjestelmän kehittämisen resurssien kohdentamista mm. joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Tavoitteena on, että Tampereella toimii kattava, monimuotoinen, tehokas ja vähäpäästöinen joukkoliikennejärjestelmä. Nyt edessä olevat päätökset linjavuorojen heikennyksistä ovat ristiriidassa kaupungin ilmastotoimenpiteiden kanssa.

Toivomme päättäjiä käyttämään omaa eettistä harkintaa ja tarkastelemaan uudelleen esitystä lopettaa osan Pohjois-Tampereen viikonlopun liikennöintiä talviaikoina. Ratkaisun vaikutukset ovat laajoja ja koskettavat monia kuntalaisia. Pyydämme etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta voitaisiin varmistaa joukkoliikenteen saavutettavuus ja kuntalaisten palvelut kaikkina viikonpäivinä.Viitapohjan kyläyhdistys

Kaanaan kyläyhdistys

Pohtolan ja Vattulan kyläyhdistys

Terälahden Seutu ry

Asunto Oy Koljonselkä

Teiskon urheilijoiden frisbeegolf- jaosto