Kyläyhdistyksen lausunnot Pohjois-Tampereen yleiskaavaluonnokseen

31.3.2021

Linkki: https://www.tampere.fi/tiedostot/y/u3fnkOQ3t/PohjoisTre_Palautteet_vastineet_ehdotuksesta.pdf

Terälahden Seutu ry:n lausunnot Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnokseen ja niiden vastineet löytyvät ko. dokumentin sivulta 32.